Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Kontrole


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 63)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  


Informacja o wynikach kontroli zgodności funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach....

 czytaj dalej
Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2016-02-11 Data publikacji: 2016-02-11
Data modyfikacji: 2016-02-11


Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem....

 czytaj dalej
Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2015-07-02 Data publikacji: 2015-07-02
Data modyfikacji: 2015-07-02


Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w województwie podlaskim w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych z ramowymi planami nauczania....

 czytaj dalej
Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2015-07-01 Data publikacji: 2015-07-01
Data modyfikacji: 2015-07-01


Informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi....

 czytaj dalej
Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2015-07-01 Data publikacji: 2015-07-01
Data modyfikacji: 2015-07-01


Informacja o wynikach kontroli

Autor: Wiesława Ćwiklińska
Informacja o wynikach kontroli zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi....

 czytaj dalej
Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2015-06-30 Data publikacji: 2015-06-30
Data modyfikacji: 2015-06-30


Publikator: Paweł Szeligowski Data utworzenia: 2014-12-02 Data publikacji: 2014-12-02
Data modyfikacji: 2014-12-02


Informacja o wynikach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-07-14 Data publikacji: 2014-07-14
Data modyfikacji: 2014-07-14


Informacja o wynikach kontroli w zakresie zgodności realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-07-14 Data publikacji: 2014-07-14
Data modyfikacji: 2014-07-14


informacja o wynikach kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-07-14 Data publikacji: 2014-07-14
Data modyfikacji: 2014-07-14


Informacja o wynikach kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej w załączeniu ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-06-13 Data publikacji: 2014-06-13
Data modyfikacji: 2014-06-17


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48