Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Kontrole zewnętrzne >> Rok 2013


WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU W 2013 ROKU   1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku   Temat kontroli Ocena sposobu realizacji w 2012r. przez Podlaskiego Kuratora Oświaty zadań dotyczących udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie określonym w porozumieniu z dnia 26 kwietnia 2012r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Data przeprowadzenia 5.02.2013r. – 6.02.2013r. Ocena sformułowana w wyniku kontroli Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie Zalecenia pokontrolne Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych Sposób wykonania zaleceń Nie dotyczy 2. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku   Temat kontroli Wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-10-16 Data publikacji: 2014-10-16
Data modyfikacji: 2014-10-16


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48