Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Kontrole zewnętrzne >> Rok 2011


WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU W 2011 ROKU   1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku   Temat kontroli Organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli Data przeprowadzenia 30.08.2011r.   Ocena sformułowana w wyniku kontroli Pozytywnie z uchybieniami Zalecenia pokontrolne 1) kwalifikowanie skarg i wniosków wg zasad określonych w art. 227 i 241 Kpa, 2) przestrzeganie obowiązujących terminów przy załatwianiu skarg, 3) rejestrowanie wszystkich wpływających do urzędu skarg i wniosków w Rejestrze skarg i wniosków, 4) kwalifikowanie i rejestrowanie wpływających do urzędu pism na podstawie jednolitego rzeczowego akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. Sposób wykonania zaleceń Zobowiązano pracowników...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-10-16 Data publikacji: 2014-10-16
Data modyfikacji: 2014-10-16


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48