Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»

Aby uzyskać informacje o sprawie, wypełnij poniższy formularz, podając takie dane jakie złożyłeś na piśmie w urzędzie.
Nazwa instytucji
Imię
Nazwisko
Adres
Miejscowość
Ulica Nr domu Nr mieszk.
Kod Poczta
 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48