Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Kontrole zewnętrzne >> Rok 2010


WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU W 2010 ROKU   1. Jednostka kontrolująca Najwyższa Izba Kontroli   Temat kontroli Realizacja planu finansowego Kuratorium w 2009r. Data przeprowadzenia 25.01.2010r. – 19.03.2010r. Ocena sformułowana w wyniku kontroli Pozytywna Zalecenia pokontrolne NIK wnosi o: 1) zaciąganie zobowiązań do wysokości określonej w planie finansowym, 2) nanoszenie korekt w dowodach księgowych w sposób określony a art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości Sposób wykonania zaleceń 1) zobowiązania zaciągane są do wysokości określonej w planie finansowym, 2) korekty w dowodach księgowych nanoszone są w sposób określony a art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości 2. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku   Temat kontroli Kontrola finansowo-gospodarcza za 2009 rok. Data przeprowadzenia 30.09.2010r. – 4.11.2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2014-10-16 Data publikacji: 2014-10-16
Data modyfikacji: 2014-10-16


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48