Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Strona główna »»Inne


Szanowni Państwo

        Przedstawiam Państwu "Raport o stanie oświaty w województwie podlaskim w latach 1999-2004" - zgodnie z § 4 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 845).

        Wszystkich zainteresowanych jakością pracy szkół i placówek oświatowych w województwie podlaskim zachęcam do uważnej lektury niniejszego raportu.

        Mam nadzieję, że Państwa sugestie, uwagi i wnioski pozwolą na wypracowanie dalszych działań

...


 czytaj dalej
Publikator: Grzegorz Jaworowski Data utworzenia: 2004-12-15 Data publikacji: 2004-12-21
Data modyfikacji: 2004-12-21
Autor: Ireneusz Bujnowski
Szanowni Państwo

Dnia 1 stycznia 2002r. weszła w życie Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Od dnia 20 czerwca 2002r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozporządzenie to m.in. zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej do rozpoczęcia z dniem 1-go lipca 2003r. publikowania własnych wersji Biuletynu Informacji Publicznej.

Proponujemy Państwu bezpłatne skorzystanie z testowej wersji systemu informatycznego "Podlaski Biuletyn Informacji Publicznej". System ten wspomaga tworzenie i zapewnienia funkcjonowanie własnych wersji Biuletynu spełniających wszystkie warunki określone w przepisach. Zarówno w trakcie korzystania z wersji testowej jak i z wersji pełnej oferujemy wsparcie techniczne. Tryb korzystania z wersji testowej systemu opisany jest w załączonym Regulaminie.

Aby rozpocząć wprowadzanie informacji publicznych proszę klik...


 czytaj dalej
Publikator: Data utworzenia: 2003-02-21 Data publikacji: 2003-02-21
Data modyfikacji: 2003-02-21


 
logoKuratorium Oświaty w Białymstoku
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl    tel: (85) 748 48 48